Kurumsal

Küçük bir mağazada başlayan ticaret hayatımızın bugünlere kadar gelmesini sağlayan en büyük etken zamanın hiç gerisinde kalmamak , ve zamanın gerekliliklerinin hepsini yerine getirmek oldu. Bundan sonraki süreçte de zamanı yakalamak adına sistemimizi kurumsal maddelerle oluşturuyoruz ve bundan sonraki süreçte de alınan her kararı bu doğrultuda alacağız.Gurubumuzun her mensubu öncelikle Gültekinler gurubuna dahil olduğu bilinciyle çalışma hayatına devam eder.

Gültekinler Grubu’nun temelleri 1950 yıllara dayanmaktadır.

O dönemde Tekstil ve Kamu ihaleleri ile başlayan süreç 1972’li yıllarda mağazacılık grubunun da dahil olması ile bugün

Gültekinler Tüketim Mamülleri A.Ş.
Gültekinler Yapı Endüstri A.Ş.
Gültekinler Tekstil Endüstri A.Ş. olarak

Malatya , Mersin, Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinde 150 çalışanı ile faliyetlerini sürdürmektedir.